วิธีนอนแบบใหนที่ไม่ทำให้เราปวดคอ

ถ้าเรามีท่าทางในการนอนที่ไม่ดี ตื่นขึ้นมาแทนที่จะสดชื่น แจ่มใส ก็อาจรู้สึกเคล็ดคอ ปวดตึงบริเวณคอได้

โดยทั่วไป เราใช้เวลาประมาณ 1/3-1/4 ของวันในการนอน (6-8 ชั่วโมง)ไม่น้อยเลยนะคะ ดังนั้นถ้าเรามีท่าทางในการนอนที่ไม่ดี ตื่นขึ้นมาแทนที่จะสดชื่น แจ่มใส ก็อาจรู้สึกเคล็ดคอ ปวดตึงบริเวณคอได้ ดิฉันจึงอยากแนะนำวิธีการนอนหนุนหมอนที่ถูกวิธี ให้ท่านลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ ท่านอนหงาย ใช้หมอนหนุนบริเวณคอและศีรษะ โดยวางหมอนให้ชนบริเวณบ่าพอดี ไม่ควรวางหมอนต่ำลงมาถึงหลังส่วนบนนะคะ ให้แค่ชนกับบ่าพอดี และก่อนนอนทุกครั้งให้จับหมอนขึ้นมาตบ ๆ ให้หมอนพองฟูขึ้น ไม่บ่อยให้แฟ้บแบนเป็นหย่อม ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ใช้หนุนเป็นประจำ จะแฟ้บกว่าที่อื่นๆ การตบให้หมอนพองตัวขึ้นจะทำให้หมอนรองรับกระดูกคอได้ดีขึ้น ท่านอนตะแคง คนส่วนใหญ่มักมีปัญหาปวดคอจากท่านอนตะแคงมากกว่านอนหงาย ถ้าหนุนหมอนไม่ถูกวิธีในท่านี้ จะทำให้เกิดอาการคอเคล็ด หรืออาการตกหมอนได้บ่อยค่ะ การนอนตะแคงจำเป็นต้องใช้หมอนที่มีความหนาเท่ากับความกว้างของบ่าข้างหนึ่งของคุณ เพื่อที่จะได้รองรับคอและศีรษะของคุณได้โดยคอไม่เอียง คนส่วนใหญ่มักนอนในท่าก้มคอเล็กน้อย ดังนั้นการวางหมอนควรวางเฉียงมาทางด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อให้หมอนรองบริเวณคางด้วย และดึงหมอนให้ชิดกับบ่าและไหปลาร้า เพื่อให้หมอนรองกระดูกคอทุกปล้อง

ขอขอบคุณGotoKnow
โดย รศ.ดร. ปนดา เตชทรัพย์อมร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top