เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในแง่ของการรับมือและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นภัยคุกคามสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี ทราบหรือไม่ว่าการไอหรือจามแต่ละครั้งทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปได้ไกลถึง 3 ฟุต ทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างมีโอกาสได้รับเชื้อได้โดยง่าย อ่านต่อ

No products were found matching your selection.
Scroll to Top