วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

หลังจาก "สั่งซื้อสินค้า" เรียบร้อย  (ดูวิธีการสั่งซื้อสินค้า)

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแถบด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 2: เลือก PayPal แล้วกด "Proceed PayPal"

ขั้นตอนที่ 3: เลือก "ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต"

ขั้นตอนที่ 4: กรอก รายละเอียดที่อยู่ของท่าน พร้อมยินยอมเงื่อนไขของทาง PayPal แล้วกด "ชำระเงินทันที"

Scroll to Top